ICM adverstiment 1150b

Breakeven 2+

Ażeby zwizualizować moc drzemiącą w metodach skalpingowych zachęcam cię do analizy poniższych tabel inwestycyjnych.  I chociaż tabele te rozpisane są w skali miesięcy i lat, to mają na celu kontrolę progu rentowności. Tabele zawierają precyzyjne wskazówki co do depozytu inicjacyjnego, wielkości pozycji jaką należy grać w danym miesiącu, przyrostu kapitału, ryzyka ponoszonego w transakcji oraz zaplanowanych wypłat na poziomie break even + 2 pipsy....

Tabele te należy traktować jako wartości średnie lub docelowe. Podbierając z rynku nie mniej, jak 2 pipsy dziennie przy założeniach, które są przedmiotem tabeli, możemy zbudować bardzo stabilny portfel inwestycyjny. Ku zaskoczeniu wielu, wcale nie musimy dysponować dużym depozytem. Ażeby zacząć karierę skalpera wystarczy już 200$ oraz ścisłe przestrzeganie celów i zdobywanie dziennego targetu 2 pipsów, lub zabezpieczania popzycji zyskownych na poziomie targetu. Cały plan budowy kapitału rozpisany poniżej został oparty o następujące założenia….

Założenia:

 1. Para walutowa EUR/USD
 2. Wartość depozyty startowego 200$
 3. Dzienny minimalny zysk w skali jednego lota 20$ (2 pipsy)
 4. Maksymalne ryzyko na transakcje 2%
 5. Maksymalna wielkość pozycji 20 lotów
 6. Wielkość pierwszej wypłaty 100$
 7. Minimalny próg depozytu ażeby dokonać wypłaty 1000$
 8. Skokowa wartość przyrostu kapitału do wypłaty 2000$
 9. Maksymalna miesięczna wypłata środków 6000$

 

Rok1
dwa pipsy Rok 1
Rok 2
dwa pipsy Rok 2
Rok 3
dwa pipsy Rok 3
Rok 4
dwa pipsy Rok 4
Rok 5
dwa pipsy Rok 5

Podsumowanie:

Wartość wypłat 220 200$
Przychód netto 101 600$
Suma kapitału 118 800$
dwa pipsy Wykres
Autor: Dariusz Kaniewski
 • Kliknięć: 2915
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
 • Copyright © 2011-2022 sTrader.pl