ICM adverstiment 1150b

Transgraniczna działalnosć brokerów

Działalność transgraniczna podejmowana jest przez firmy inwestycyjne w ramach wspólnotowej swobody świadczenia usług na terenie państw Unii Europejskiej i wynika z tzw. paszportu europejskiego. Każdy zatem Dom Maklerski, Broker Forex, Bank itd. posiadający licencję MIFID, może świadczyć swoje usługi na terenie naszego kraju. Działalność ta odbywa się w dwojaki sposób:

1. Poprzez utworzenie oddziału,
2. Transgranicznie – bez konieczności otwierania oddziału. Oznacza to, że zagraniczna firma inwestycyjna nie ma w Polsce biura, do którego mógłbyś przyjść, ani pracowników, z którymi mógłbyś się spotkać osobiście, aby np. złożyć skargę. Jedyny kontakt możliwy jest przez internet albo telefon za granicę.

Tutaj należy zwrócić uwagę, że Polskie firmy inwestycyjne podlegają pełnemu nadzorowi KNF (zgodnie z przepisami krajowymi), natomiast uprawnienia nadzorcze KNF w stosunku do firm zagranicznych są mocno ograniczone. Jeśli zatem firma posiada taki oddział to zobowiązana jest także do stosowania polskich regulacji w zakresie sposobu świadczenia usługi na rzecz klienta. Oznacza to, że zgodnie z prawem polskim brokerzy tego typu muszą przekazywać polskim klientom wszystkie informacje przed zawarciem umowy, aby klient polski otrzymał rzetelne i właściwe wyjaśnienia na temat kosztów tych usług.  

W przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych działających na terytorium kraju w formie transgranicznej – bez konieczności otwierania oddziału, rola KNF, co do zasady, sprowadza się do czynności przyjęcia notyfikacji. Ewentualne uprawnienia nadzorcze sprowadzają się do monitorowania aktywności ww. firmy i powiadomienia właściwego macierzystego organu nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w stosowaniu przepisów unijnych. Takie zagraniczne firmy inwestycyjne nie są zobowiązane do stosowania polskich regulacji, lecz stosują przepisy kraju swojej siedziby. Nie mają także obowiązku kontaktować się w języku polskim.

Brak obowiązku stosowania polskich regulacji nie oznacza jednak braku stosowania regulacji jakichkolwiek. Broker taki zobowiązany jest przestrzegać regulacje macierzystego kraju gdzie otrzymał licencję. W przypadku brokerów cypryjskich bedzie to CySec, brokerów niemieckich BaFin, francuskich AMF itd. Ponieważ działalność transgraniczna możliwa jest na podstawie dyrektywy MIFID, to w ramach tej dyrektywy każdy broker bez względu na kraj pochodzenia musi zapewnić środowisko handlowe, gdzie cena, którą oferuje w danym momencie, jest zawsze uważana za uczciwą i najlepszą cenę, jaką może uzyskać w imieniu klienta. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że dane dotyczące transakcji zrealizowanych (przed i po) muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat – do wiadomości macierzystych organów nadzoru.

Ma to na celu zwiększenie transparentności brokerów oraz nadzór nad uczciwością egzekucji zleceń. Firmy inwestycyjne zostały także zobowiązane „tak szybko, jak to możliwe” i „nie później niż do zamknięcia sesji w kolejnym dniu roboczym” poinformować swoich klientów o transakcjach przeprowadzonych w ramach systemu obrotu. Informacja ta (statetment) musi zawierać m.in. „nazwy i numery kupowanych lub sprzedawanych instrumentów”, ceny transakcji oraz oznaczenia umożliwiające identyfikację firmy inwestycyjnej i jej klientów. Tutaj musimy zdać sobie sprawę, że krajowe organy nadzoru są upoważnione do ingerencji w przebieg handlu i w każdej chwili mogą podjąć interwencje produktowe, które także obejmują działalność transagraniczną bez posiadania oddziału.

Źródło: Andrzej Michor; Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru >>

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 906
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl