ICM adverstiment 1150b

Modyfikacja siatki Fibonacciego

Aby poprawnie korzystać z narzędzia FiboBTTS należy odpowiednio zmodyfikować siatkę fibo. Wynika to stąd, że EA najpierw sprawdza obecność siatki fibonacciego i na tej podstawie umożliwia składanie zleceń. W tym przypadku najwazniejszą sprawą jest  kwestia zleceń zabezpieczających SL oraz zleceń TP. W narzędziu FiboBTTS ustawiany jest stop loss zbiorowy dla całego basketu zleceń na pzoiomie fibo 100%. Natomiast zlecenia TP stanowią ekspansję fibonacciego.

Ponieważ standardowo przedłużenie siatki znajduje się na poziomach powyżej 100% np. 123,6% lub 161,8% musimy rozszerzyć siatkę w przeciwnym kierunku i skalkulować TP1, TP2, TP3 poniżej wartości 0,00 siatki. Innymi słowy do narzędzia należy dodać poziomy -23,6 jako TP1 oraz -61,8 jako TP2, a także -78,6 jako TP3. Oczywiście każdy może sobie wybrać inne poziomy docelowe. Przykładową konfigurację poziomów możemy zobaczyć w poniższej tabelce.

Fibo levels

Musimy sobie jeszcze zdawać sprawę z faktu, że w zależności od tego, który poziom uznamy za docelowy taką też osiągniemy skuteczność. Domyślnie został ustawiony TP1 na poziomie -23,6%, co uważam za najbardziej korzystny kompromis. Jeśli ktoś pominie modyfikację siatki fibonacciego, wówczas poziomy zleceń FiboBTTS nie będa się pokrywały ze wszystkimi zniesieniami na wykresie!

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 125
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl