ICM adverstiment 1150b

Zarządzanie wielkością pozycji

W księgarni Maklerska.pl ukazała się ciekawa pozycja Toma Bosso dotycząca zarządzania pozycją. Ta z pozoru niewielka książeczka jest jedną z nielicznych dzieł zajmujących się kwestią ryzyka, w sensie zarządzania kapitałem. W pewnym sensie byłem zdziwiony jej rozmiarami, lecz z drugiej strony niebywałym jest, że musieliśmy na taką książkę czekać aż do dzisiaj.

Dotychczas temat zarządzania pozycją, szacowania ryzyka oraz wielkości depozytu traktowany był wśród inwestorów nieco po macoszemu. Wiele doskonałych książek poświęcało temu zagadnieniu zaledwie jeden rozdział całego dzieła. W tym przypadku mamy całą książkę poświęconą tej problematyce, a szczególnie otwierania, prowadzenia transakcji, kontrolowania zmienności czy ryzyka portfelowego.

Tak naprawdę, kiedy w języku polskim brakuje tego typu książek, okazuje się, że mamy do czynienia z pewnym przełomem, który pozwala sądzić, że inwestorzy coraz częściej interesują się zagadnieniami z dziedziny money management. Już samo przeczytanie książki pozwoli zrozumieć, że najwyższa pora przestać skupiać się na technikach generowania sygnałów, lecz zwrócić swoją uwagę na to w jaki sposób pracuje nasz kapitał. To właśnie w tych obszarach rozgrywa się cały trading.

Niestety, ale wciąż wśród znacznej liczby traderów dominuje nadmierne przywiązanie do analizy rynku. Nie chodzi o to, że analiza jest nieskuteczna, lecz o to, że nie jest wstanie zarabiać dla nas pieniędzy. Zadania i kompetencje analizy technicznej leżą zupełnie gdzie indziej.

Już od dawna wiadomo, że otwarcie transakcji w tym lub innym miejscu na rynku nie ma wielkiego znaczenia. Analiza techniczna służy tylko do wyznaczenia sygnału, który jest de-facto obojętny. To samo narzędzie może być wykorzystane do otwierania transakcji w konkretnym kierunku oraz w kierunku przeciwnym i nie ma w tym nic dziwnego. Odpowiednie zarządzanie kapitałem pozwala zarabiać bez względu na kierunek ceny.

Ta z pozoru trudna do zrozumienia koncepcja jest w rzeczywistości niezwykle prosta. Zarabiamy na rynku nie dlatego, ze otworzyliśmy transakcje zgodnie z wygenerowanym sygnałem, lecz dlatego że wartość ceny się zmienia, a zmienia się ona ciągle bez względu na naszą analizę. Falowa natura rynku sprawia, że zarobione pieniądze nagle tracimy, nawet jeśli postępujemy zgodnie z ulubioną strategią inwestycyjną.

To właśnie tym niekorzystnym sytuacjom, kiedy dochodzi do straty ma zapobiegać właściwą metodą zarządzania kapitałem. Jednak jest to bardzo złożony mechanizm, ponieważ wymaga od nas zdefiniowania kapitału, określenia ryzyka, określenia zmienności, a nawet uwzględnienia wielkości początkowej pozycji. To właśnie tym zagadnieniom poświęcona jest książka Toma Bosso – „Zarządzanie Wielkością Pozycji”.

Książka dostępna w internetowej księgarni Maklerska.pl

Kup książkę

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 59
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl