Enneagram


Strategia w przygotowaniu

Zobacz więcej
Dostęp dla osób zarejestrowanych ...

W tradingu istnieje wiele strategii opartych o prawa natury. Najpopularniejszą z nich jest tading harmoniczny wykorzystujący współczynniki fibonacciego. Do najbardziej znanych zaliczyć możemy 38.2%; 50.0% oraz 61.8%. Wartości te wchodzą w skład tzw. siatki fibonacciego za pomocą której możemy wyznaczyć istotne poziomy wsparć i oporów. Inny znaczący wpływ technik natury na rynki finansowe w analizie technicznej możemy zaobserwować dzieki metodom Williama D. Ganna (1878 - 1955). Trader ten stał się owianą wieloma mitami, największą legendą rynków kapitałowych. Jego teorię można określić jako ścisłe połączenie zasad arytmetyki i geometrii opartej na prawach natury. Najważniejszymi figurami w koncepcji Ganna są: kwadrat, koło, heksagon i trójkąt. Narzedzia jakie stowrzył Gann w oparciu o starożytną wiedzę dotyczącą praw natury, matematykę i świetą geometrię zostały zaadoptowane w wielu platformach inwestycyjnych na całym świecie i znane sa pod takimi nazwami jak: Wachlarz, linia i siatka Ganna.

Rzecz jasna metody Ganna spotykają się z różnymi opiniami, jednak to akurat nie ma większego znaczenia ponieważ wszystkie techniki mają swoich zagorzałych fanów oraz twardych oponentów. Jeśli chodzi o Enneagram jest to strategia także oparta na harmonii natury. Zasady systemu siegają swoimi poczatkami czasów Pitagorasa, a nawet starożytnej Babilonii. Według ówczesnych mędrców zasady jakie rządzą wszechświatem, proporcje geometryczne, ciagi liczbowe, współczynniki matematyczne, wszystko to ma swoje odbicie w ruchach planet, otaczającej nas rzeczywistości, muzyce, naturze ludzkiej i składa się na pewien boski porzadek zwany przez pitagorejczyków kosmosem.

Trading harmoniczny polega więc w głównej mierze na zrozumieniu, że to co na górze występuje także na dole, to co na zewnątrz ma także swoje przełożenie wewnątrz. Człowiek występuje tutaj jako ogniwo pośrednie pomiedzy makrokosmosem a mikrokosmosem. Dzięki naszej naturze, a przede wszystkim naturze naszego umysłu święta geometria, a co za tym idzie boska harmonia ma swoje przełożenie w architekturze, rzeźbie, malarstwie, zarządzaniu, finansach oraz tradingu.

Już dzięki współczynnikom fibonacciego możemy przekonać się o sile oddziaływania gemoetrii na wykresach. Enneagram idzie jeszcze dalej, bowiem potrafi przełożyć na język analizy technicznej zachowania zbiorowości ludzkiej, a co za tym idzie określić właściwości trendu, a także za pomocą harmoniczności prognozować przyszły kierunek ceny. Jest to zatem kolejne niezwykłe narzędzie, które obok mierzeń fibonacciego oraz technik Ganna potrafi dokonać analizy przyszłego ruchu ceny w oparciu o harmonię natury.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2011-2022 sTrader.pl