RODO (GDPR)

Od dnia 25.05.2018 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych w skr. RODO (ang. GDPR - European Union General Data Protection Regulation). Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usługi internetowej jaką jest strona Forexcity.pl

Do kluczowych elementów rozporządzenia należą następujące kwestie:

- Rozszerzenie definicji danych osobowych o element rozwoju technologicznego.
- Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Obowiązku zgłaszania naruszeń
- Prawa do "Bycia zapomnianym"
- Doprecyzowanie podmiotów przetwarzających dane
- Prawo dostępu do danych, ich modyfikacji, uzupełniania oraz przenoszenia
- Ochrony prywatności już na etapie projektowania

Główną i przewodnią intencją RODO jest stwierdzenie faktu, ze ochrona danych osobowych należy się każdemu obywatelowi i nakazuje upowszechnianie informacji, kto, gdzie i w jaki sposób przetwarza dane osobowe. W związku z tym strona Forexcity.pl zaktualizowała swoją Politykę prywatność z którą możesz zapoznać się pod poniższym linkiem:

Polityka prywatności>>

Administrator: Dariusz Kaniewski
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2011-2022 sTrader.pl