Skip to main content

RODO (GDPR)

Od dnia 25.05.2018 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych w skr. RODO (ang. GDPR - European Union General Data Protection Regulation). Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usługi internetowej jaką jest strona Forexcity.pl

Do kluczowych elementów rozporządzenia należą następujące kwestie:

- Rozszerzenie definicji danych osobowych o element rozwoju technologicznego.
- Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Obowiązku zgłaszania naruszeń
- Prawa do "Bycia zapomnianym"
- Doprecyzowanie podmiotów przetwarzających dane
- Prawo dostępu do danych, ich modyfikacji, uzupełniania oraz przenoszenia
- Ochrony prywatności już na etapie projektowania

Główną i przewodnią intencją RODO jest stwierdzenie faktu, ze ochrona danych osobowych należy się każdemu obywatelowi i nakazuje upowszechnianie informacji, kto, gdzie i w jaki sposób przetwarza dane osobowe. W związku z tym strona Forexcity.pl zaktualizowała swoją Politykę prywatność z którą możesz zapoznać się pod poniższym linkiem:

Polityka prywatności>>

Administrator: Dariusz Kaniewski