Portfele


Atlantic wallet

Mega speed wallet

Virtuo classic wallet

sTrader wallet

Martingale live style wallet

Uwaga! Powyższe portfele nie są na sprzedaż. Ich prezentacja ma wyłączne charakter edukacyjny. Szczegóły dotyczące portfeli, a w tym wartość porfela, ryzyko, rynki itp. można zobaczyć klikając poniższy przycisk.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2011-2022 sTrader.pl