Uwaga! Obecnie szkolenie jest w budowie

Moja droga na Forex

Szkolenie oparte na doświadczeniu budowanym ponad 10 lat intensywnego tradingu. Metody przedstawione w szkoleniu sukcesywnie zarabiają już od ponad 3 lat. Wszystkie techniki i metody są w 100% weryfikowalne prawdziwymi statetmentami. Obecnie szkolenie w budowie.

Dostęp tylko dla uczestników szkolenia

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2011-2022 sTrader.pl