Skip to main content

sTrader


W internecie istnieje wiele portali oraz blogów poświęconych inwestowaniu na rynkach lewarowanych. Każdy z nich przedstawia własną koncepcję inwestycyjną oraz zrozumienie rynku. Na palcach jednej ręki możemy policzyć strony, które zostały poświęcone skalpingowi, geometrii rachunku czy budowie strategii inwestycyjnych. Ponieważ istnieje wiele niedomówień w tym zakresie postanowiłem poświęcić się całkowicie temu tematowi. Nie jestestem więc ani żadną organizacją, ani żadna firmą. Sam osobiście nie mam żadnego interesu w tym, aby generować zyski za szkolenia inwestorów lub za sprzedaż produktów około rynkowych. Jestem jednak zdania że pieniądz przedstawia wartość. Ktoś zatem kto towrzy wartość powinien być wynagrodzony.

sTrader z nikim nie konkuruje, z nikim nie walczy ani nie stara się być liderem. Moim celem jest tworzenie własnego środowiska oraz własnych rozwiązań, które każdy może wykorzystać kiedykolwiek chce nawet bez utożsamiania się z moją stroną. W zasadzie to pracuję we własnych ramach, ale nie jestem całkowicie hermetyczny i odizolowany od świata. Wręcz przeciwnie, moja strona udowodnia to, że jestm otwarty ale bez parcia na reklamę czy oglądania się na poklask innych. Wszystko to co robię, pochodzi od traderów dla traderów i w większości rozpowszechniane jest za pomocą witryny sTrader.pl oraz forum.strader.pl
Dariusz Kaniewski