ICM adverstiment 1150b

Martynagłowy money management

Nie ma nic tak źle rozumianego we tradingu jak martyngał. Klasyczna narracja tej metody przedstawia nam ją jako hazard, coś co jest niebezpieczne i czego należy unikać. Nic bardziej błędnego! Martyngał wbrew klasycznej interpretacji stanowi bardzo zaawansowaną formę zarządzania kapitałem. Co najciekawsze jest ona niezwykle skuteczna i chroni nas przed nadmiernym...

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 68

Grid trading

Przejrzałem wiele stron internetowych w celu sprawdzenia definicji gridu i żadna z nich tak naprawdę nie daje wyczerpującego wyjaśnienia z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Wszędzie spotkamy się z opisem hipotetycznej siatki zleceń i jakąś forma uśredniania ceny, co w zasadzie przypomina kurs obsługi koparki przez gospodynię domową. Nie mam tutaj niczego złego na myśli...

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 61

Wskaźniki przewagi rynkowej

Wskaźniki przewagi rynkowej znane są jako MAE oraz MFE. Dosyć dokładnie zostały opisane przez Curtis M. Faitha w głośnej książce pt. "Droga Żółwia" i zaimplementowane w jego oprogramowaniu do backtestingu Trading Blox. Nawet w manualnym tradingu spotykamy się z tymi parametrami, przy czym z powodu niewiedzy nigdy na nie nie zwracamy uwagi i zwyczajnie je...

Kontynuuj czytanie

  • Kliknięć: 124
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl