ICM adverstiment 1150b

Oświadczenie XTB

Warszawa, 8 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się publikacje dotyczące postępowania FCA, czyli brytyjskiego nadzoru przeciwko brokerowi FXCM, który otrzymał karę za wykonywanie zleceń klientów niezgodnie z ich najlepszym interesem oraz zatajenie informacji o prowadzeniu przez nadzór amerykański postępowania w tej sprawie. W związku z tym, iż niektóre publikacje podejmują się próby porównania sprawy za którą XTB otrzymało karę do sprawy FXCM zdecydowaliśmy się zabrać głos. W naszej ocenie są to informacje nieprawdziwe i błędnie interpretowane.

Podstawową różnicą jest rodzaj oferowanych zleceń przez obydwu brokerów. XTB wykonywało zlecenia w trybie natychmiastowym (instant), których cechą charakterystyczną jest fakt, że musi być ono wyłącznie wykonanie po cenie ze zlecenia, podczas gdy FXCM wykonywało zlecenia w trybie rynkowym(market), gdzie klient składając zlecenie nie wie jaka będzie finalna cena wykonania, ponieważ godzi się, żeby zostało wykonane po bieżącej cenie rynkowej. W zleceniu instant klient ma gwarancję wykonania zlecenia po cenie którą widzi, a w zleceniu market klient ma gwarancję wykonania zlecenia po cenie rynkowej.

Co istotniejsze FXCM wykonywał zlecenia swoich klientów u dostawcy płynności. W każdym przypadku, gdy osiągał cenę lepszą u dostawcy płynności niż cena ze zlecenia klienta, FXCM inkasował różnicę, a zlecenie klienta wykonane było po cenie, o którą prosił, mimo że rodzaj zlecenia(market) pozwalał na wykonanie poślizgu cenowego na korzyść klienta. Kiedy FXCM wykonał zlecenie zabezpieczające po cenie gorszej niż cena ze zlecenia klienta, całą różnicą obciążany był klient i jego zlecenie wykonywane było po cenie gorszej niż cena w momencie jego składania(niekorzystny poślizg cenowy). XTB natomiast zawsze jest drugą stroną transakcji klienta i nie zabezpiecza pozycji z zewnętrznymi dostawcami. Mechanizm deviation dla zleceń instant miał na celu minimalizację liczby odrzuceń składanych zleceń i nie powodował realizacji zysku(jak w przypadku zleceń market w FXCM). Nie można więc mówić o jakiejkolwiek stracie klientów i zysku XTB, ponieważ XTB posiadało ekspozycję na ryzyko rynkowe i nie realizowało różnicy w cenach. Porównywanie obu przypadków i doszukiwanie się analogii jest błędne.
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Uwaga! Oryginalny tekst oświadczenia dostepny jest na naszym serwerze
a jego publikacja możliwa jest wyłacznie z podaniem Forexcity jako źródła
oraz linku do strony poświęconej oświadczeniu.
 
Zobacz także:
 
  • Kliknięć: 1749
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl