Skip to main content

Jak przeprowadzić skuteczną analizę

 W ciągu kilku lat spędzonych na runkach walutowych zauważyłem, że istnieje co najmniej kilka analiz które czasami wykluczają się nawzajem. Są to analizy świec, formacji cenowyh, interwałów czasowych, price action itd. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że to jaką zastosujemy analizę w naszym tradingu spewnością odbije się na rezultatach jakie osiągniemy. To co tutaj chciałbym zaprezentować jest sprawdzoną w praktyce i niezwykle skuteczną metodą analizy podzielonej na dwie odrębne co do znaczenia metodologie ale przenikające się nawzajem. Pierwsza to analiza trendu za pomocą której określamy kierunek inwestycji, natomiast druga to analiza  polegająca na ustaleniu miejsc technicznych umożliwiających nam zajęcie pozycji zgodnie z kierunkiem jaki obrała cena.
 
Analiza ta jest analizą specyficzną, ponieważ zakłada śledzenie jednego interwału czasowego, mianowicie jednogodzinowego (H1). Jest to zatem analiza day-tradingowa, która stanowi jedynie propozycje dla traderów, którzy chcą bardziej świadomie podejmować swoje decyzje inwestycyjne. Oczywiście nie należy rezygnować z podglądania interwałów wyższych, niemniej samo łączenie interwałów nie jest przedmiotem tej metody. A zatem poniżej możemy zapoznać się z metodologią składającą się z analizy trendu oraz wtórnej do niej analizy miejsca. 

Analiza trendu

Analiza ta skupia się na określeniu kierunku w jakim podąży cena. Uważam, że nie można przeprowadzić analizy w ciągu kilku sekund. Jeżeli ktoś ma przeciwne zdanie, to albo ma na tyle szczęścia że skuteczność jego analiz jest na wysokim poziomie, albo jest to dziełem przypadku. Ażeby wykonać analizę trendu należy śledzić cenę niejednokrotnie nawet przez kilka dni na interwale minimum godzinowym i obserwować czy zachowuje się zgodnie z przyjętymi założeniami. Skakanie od pary do pary w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych niczego dobrego tutaj nie wróży. Lepszym rozwiązaniem jest wyszczególnienie sobie kilku walorów inwestycyjnych tak ażeby stale je monitorować i zawsze wiedzieć w którym momencie znajduje się cena. W ten sposób nawiązuje się pewna wewnętrzna więź pomiędzy inwestującym a rynkiem co umożliwia nam wyczucie sytuacji i świadome zawieranie transakcji. Jesteśmy wówczas wstanie poznać specyfikę każdego waloru z osobna i odpowiednio reagować, minimalizując tym samym straty oraz zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu. Podczas analizy trendu którą proponuję nie będziemy zajmować się przewidywaniem kierunku ceny, tylko określeniem jej bieżącej pozycji oraz konsekwencji jakie wynikają w stosunku do mechaniki rynku. Wykorzystamy do tego niezwykle skuteczną formację zmiany trendu 1-2-3 opisaną m.inn tutaj.

Analiza miejsca

Analiza miejsca skupia się na wyszukiwaniu miejsc technicznych w celu zawarcia transakcji i jest ona wtórna do analizy trendu. Podczas gdy analiza trendu omawia zachowanie się ceny względem mechaniki rynku, analiza miejsca pozwala nam ustalić techniczne możliwości zawarcia transakcji. Samych możliwości technicznych do zajęcia pozycji jest mnóstwo i uzależnione są one od stosowanej strategii. My skupimy się tutaj w głównej mierze na wyszukiwaniu miejsc technicznych w których warto zawierać pozycję. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, że ustalenie takiego miejsca nie przesądza jeszcze o sukcesie. Są to tylko miejsca gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo powodzenia zawartej transakcji, niemniej na to co zrobi cena nie mamy najmniejszego wpływu. Jedyne co możemy zrobić to ustalić odpowiedni obszar, gdzie potencjalne ryzyko jest stosunkowo niskie do ewentualnych zysków. Zazwyczaj są to miejsca w których grupują się olbrzymie ilości zleceń. Takie zgrupowania określamy mianem konfluencji. Niejednokrotnie zbiegają się tam decyzje inwestycyjne z kilku interwałów czasowych, zasadniczych strategii inwestycyjnych, mechaniki rynku oraz prawa popytu i podaży.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 4112